Sale!

Didaktika i kurikulum

 33.18  16.59

Knjiga Didaktika i kurikulum aktualizira i ugrađuje suvremene teorijske pristupe, organizaciju  i vrednovanje u osnovno didaktičko polje. Dva su dijela knjige: Didaktika kao samostalna pedagoška disciplina i Kurikulum: teorija i praksa.

Compare
Kategorija:

Opis

Sveučilišni udžbenik, ali i priručnik svim praktičarima u sustavu odgoja i obrazovanja

2. izdanje, 2016. god.

 

Knjiga Didaktika i kurikulum aktualizira i ugrađuje suvremene teorijske pristupe, organizaciju  i vrednovanje u osnovno didaktičko polje. Dva su dijela knjige: Didaktika kao samostalna pedagoška disciplina i Kurikulum: teorija i praksa.

U prvom dijelu razmatraju se osnovni pojmovi iz didaktike i to od povijesnoga pojma, njegova određenja i zadataka didaktike, preko didaktičkih teorija, odnosa s drugim znanstvenim disciplinama i određivanja temeljnih pojmova. Ovaj dio predstavlja sintezu razvoja didaktičke misli u svijetu i u nacionalnome kontekstu.

Drugi dio usmjeren je k teoriji i praksi kurikuluma. Obrađuju se: razine pripreme i primjene kurikuluma, njegove koncepcije i struktura, sastavnice kurikulumskog plana – od utvrđivanja potreba u odgoju i obrazovanju i njihovog prevođenja u ciljeve učenja preko uvjeta za realizaciju kurikuluma i organizacije nastave (nastavnih metoda i strategija) do vrednovanja učeničkih postignuća i samog kurikuluma; zatim: kompetencije, obrazovni standardi, obrazovna politika i kurikulum…

Okviri: crtice iz književnosti, zanimljivosti, iskustva iz prakse, poticaji za razmišljanje i raspravu, preporuke za čitanje

 

Iz predgovora: „Knjiga je zamišljena kao sveučilišni udžbenik – prije svega namijenjen studentima učiteljskih i nastavničkih studija i studija pedagogije. Međutim, knjigu mogu koristiti i učitelji, stručni suradnici, kreatori obrazovne politike i šira stručna javnost… Knjiga je kao i kurikulum otvoren projekt; otvoren za stručne sugestije, dopune i promjene. Ona može biti pomoć pri planiranju promjena u odgoju i obrazovanju, ali i vlastitim promjenama, sukladno novim teorijskim spoznajama i praktičnim rješenjima.“ (Autori)

 

O autorima:

 

Prof. dr. sc. Mijo Cindrić rođen je u Ogulinu. Učiteljsku je školu završio u Karlovcu, a studij pedagogijena Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je i doktorirao na Pedagoškom (kasnije Filozofskom) fakultetu u Rijeci.

Radio je kao učitelj i pedagog te prosvjetni savjetnik za sustav i razvoj školstva. U Ministarstvu prosvjete i sporta bio je viši savjetnik i načelnik Odjela za programiranje i stručno usavršavanje. Od 1998. – 2000. bio je pomoćnik ministra i ravnatelj Zavoda za unapređivanje školstva. Tada prelazi na Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za obrazovne studije. Kao sveučilišni profesor predaje kolegij Didaktika na Prirodoslovno-matematičkom i Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003. do 2009. bio je prodekan Učiteljskog fakulteta.

U središtu su njegovih profesionalnih interesa, osim nastave, izvannastavne učeničke aktivnosti, obrazovanje i stručno usavršavanje učiteljstva, upravljanje i rukovođenje u školama, ustrojstvo školskog rada, učeničko zadrugarstvo i poduzetništvo, uvođenje pripravnika u učiteljsku profesiju, strategije nastave i učenja i dr.

Sudjelovao je u više znanstvenoistraživačkih projekata među kojima se ističu: Komparativna analiza europskoga (svjetskog) i hrvatskog školstva; Teachers’ and Trainers’ Training in Vocational Education and Training (međunarodni projekt); Program stjecanja obrazovne kompetencije predmetnih nastavnika; a bio je voditelj projekta Analitički model praćenja novih obrazovnih tehnologija u cjeloživotnom učenju.

Objavio je više od šezdeset znanstvenih i stručnih radova. Autor je i suautor sedam knjiga i petnaest zbornika radova. Recenzirao je više knjiga, časopisa, zbornika, znanstvenoistraživačkih projekata, kurikulum poslijediplomskog studija i dr.

Kao član hrvatskoga ekspertnog tima, u suradnji s ekspertnim timom Vijeća Europe, sudjelovao je u projektiranju platforme za reformu hrvatskoga školskog sustava.

Dobitnik je Državne nagrade Ivana Filipovića za osobit doprinos u razvoju i kreiranju osnovnoškolskog sustava.

 

Prof. dr. sc. Dubravka Miljković, rođena je i školovala se u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu diplomirala je psihologiju i pedagogiju, potom je magistrirala psihologiju s temom iz područja čitanja i doktorirala pedagogiju s temom iz područja opće obrazovanosti. Dodatno se educirala u SAD-u i Austriji u području menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima.

Nakon diplomiranja radila je kao školski psiholog i pedagog u osnovnoj školi, školskom centru i gimnaziji. Na Hrvatskim studijima predavala je Psihologiju obrazovanja, Metodiku nastave psihologije i Pozitivnu psihologiju. Bila je član Upravnog vijeća Veleučilišta Vern’, na kojem je i utemeljila nekoliko kolegija iz područja poslovne i organizacijske psihologije. Danas je znanstvena savjetnica i redovita profesorica na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za obrazovne studije u okviru kojega predaje i na Kineziološkom, Prirodoslovno-matematičkom i Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu predmete Pedagogija, Didaktika, Komunikacija u odgoju i obrazovanju, te Upravljanje razredom.

Napisala je 40ak knjiga (većinom u suautorstvu s Majdom Rijavec), poglavlja u nekoliko knjiga, 80-ak znanstvenih i stručnih radova te više od 300 stručno-popularnih članaka za mnoge novine i časopise. Sudjeluje u raznim radijskim i televizijskim emisijama s temama iz psihologije i pedagogije. Glavna je i odgovorna urednica pedagoškog časopisa Napredak. Bila je članica prvog saziva Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje. U upravnom je odboru Foruma za slobodu odgoja.

Za dosad objavljene knjige Hrvatsko psihološko društvo dodijelilo joj je 1997. godine Nagradu Ramiro Bujas za iznimna dostignuća u afirmaciji i popularizaciji psihologijske znanosti. Ministarstvo znanosti RH dodijelilo joj je 2000. godine Godišnju državnu nagradu Republike Hrvatske za popularizaciju znanosti. Godine 2009. primila je i Nagradu Zoran Bujas za psihologijsku knjigu godine.

 

Prof. dr. sc. Vladimir Strugar rođen je u Bjelovaru. Diplomirao je na Pedagoškoj akademiji u Pakracu hrvatski jezik i književnost, a na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i izvanredni studij pedagogije. Magistrirao je i doktorirao na Pedagoškom fakultetu u Rijeci.

Objavio je više od 400 bibliografskih jedinica. Među njima je 90 znanstvenih i stručnih članaka i 12 knjiga: Nadareni učenici u procesu obrazovanja, Zavod za prosvjetno-pedagošku službu, Zagreb 1988., Biti učitelj, Hrvatski pedagoško-književni zbor, Zagreb, 1993., Teorijski, metodološki i društveni aspekti pojave darovitosti: bibliografija, HPKZ, Zagreb, 1997., (suautor K. Bezić) Učitelj za treće tisućljeće, HPKZ, Zagreb, 1998., Znanje, obrazovni standardi, kurikulum, Školske novine, Zagreb, 2012., Pedagoški rad / Napredak – bibliografija 1976.-2012., HPKZ, Zagreb, 2014., Učiteli između stvarnosti i nade, Alfa, Zagreb, 2014. i dr. Neki su članci prevedeni na njemački, češki i slovenski jezik.

Sudjelovao je u radu 53 stručno-znanstvena skupa. Suautor je i urednik 33 knjige. Od 1991. do 1995. god. sudjelovao je u znanstveno-istraživačkom projektu Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora pod nazivom Komparativna analiza hrvatskog i europskog/svjetskog školstva.

Izabran 2000. u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, za predmete Pedagogija i Didaktika, 2007. u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora a 2014. u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

Predaje kolegije Didaktika, Opća pedagogija i Školska pedagogija, kao vanjski suradnik na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu a potom u Čakovcu. Za kolegije Sistematska pedagogija te Razvojne i obrazovne strategije vanjski je suradnik na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje sudjeluje i u nastavi na poslijediplomskome sveučilišnom studiju pedagogije.

Ima ukupno 35 godina radnog staža kao učitelj, pedagog, ravnatelj, prosvjetni savjetnik i pročelnik županijskog ureda za prosvjetu, a u mandatu Vlade Republike Hrvatske od 2000. do 2003. god. bio je ministar prosvjete i sporta.

O autoru: Mijo Cindrić

Array

O autoru: Dubravka Miljković

Array

O autoru: Vladimir Strugar

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “Didaktika i kurikulum”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *