Prikazuje se 1–12 od 50 rezultata

14. dani Mate Demarina Suvremeni izazovi teoriji i prakse odgoja i obrazovanja

Kn 50.00

… pedagogija za postmoderne uvjete temelji se na paradigmi različitosti koja obogaćuje, a znanje i njegovo konstruiranje, otvara prostor u kojem se drugačije mogućnosti mogu (i moraju) istraživati i propitivati kroz refleksivne i kritičke načine razmišljanja, kroz aktivnu konstrukciju, a ne reprodukciju znanja. Nadamo se da će i Zbornik radova 14. Dani Mate Demarina Suvremeni izazovi teorije i prakse odgoja i obrazovanja doprinijeti razmjeni znanja i daljnjoj suradnji znanstvenika, stručnjaka i praktičara koji su posredno ili neposredno uključeni u odgoj i obrazovanje kako bi unaprijedili teoriju i odgojno obrazovnu praksu.

Brojkozemska

Kn 73.50

Učiteljski fakultet pronašao je način kako potaknuti suradnju među studentima i profesorima. Kreativci su udružili snage i nastala je slikovnica uz koju će učenje matematike biti sve samo ne teško i dosadno.

Dodano 2015-05-22
ISBN-13: 978-953-7210-87-8

Čitanjem do spoznaje, spoznajom do čitanja

Kn 147.00

Rukopis ove znanstvene monografije podijeljen je na sedam poglavlja. Nakon predgovora autorica određuje osnovne ciljeve knjige i obrazlaže njezinu unutarnju strukturu.

Didaktika i kurikulum

Knjiga Didaktika i kurikulum aktualizira i ugrađuje suvremene teorijske pristupe, organizaciju  i vrednovanje u osnovno didaktičko polje. Dva su dijela knjige: Didaktika kao samostalna pedagoška disciplina i Kurikulum: teorija i praksa.

English for Teachers

Kn 100.00

Ovi su materijali za učitelje namijenjeni stjecanju znanja, vještina i kompetencija potrebnih za samostalno čitanje i razumijevanje izvornih znanstvenih članaka te za ovladavanje temeljnom pisanom i govorenom komunikacijom u akademskome kontekstu.

Gdje se mogu igrati?

Kn 70.00

Slikovnica – studentski rad.

Dodano 2017-01-17
ISBN-13: 978-953-8115-06-6

Gramatika engleskog jezika struke

Kn 190.00

Knjiga GRAMATIKA ENGLESKOGA JEZIKA STRUKE pisana je na hrvatskom jeziku, s navedenom engleskom terminologijom, agramatička pravila sažeto prikazuje bilo u obliku dijagrama ili tablica kako bi objašnjeno bilo vizualno pristupačno te lakše usvojivo i zapamćeno.

Dodano 2015-04-08
ISBN-13: 978-953-0-40246-1

If Trees Could Walk

Kn 240.00

Svijet je ugledao moj izbor djela iz (pretežito suvremene) hrvatske dječje i omladinske književnosti, namijenjen onima koji hrvatski jezik ne poznaju dovoljno dobro (ili ga ne poznaju uopće) da bi na njemu čitali hrvatske pisce. Tiskan je u dvije knjige (330 i 356 str.), na engleskome jeziku. Dosad u Hrvatskoj nismo imali izdanja koje bi na ovaj način predstavilo hrvatsku dječju i omladinsku književnost u drugim kulturama, posebice suvremenu književnost. Svaki pisac ili spisateljica ovoga izbora s naslovom IF TREES COULD WALK Poems and stories from Croatian Children’s Literature ( Volume One i Volume Two) popraćeni su esejističkim tekstovima o autorima i djelima koji bi mogli zanimati i privući mladoga inozemnog čitatelja.

If Trees Could Walk 2

Kn 240.00

Svijet je ugledao moj izbor djela iz (pretežito suvremene) hrvatske dječje i omladinske književnosti, namijenjen onima koji hrvatski jezik ne poznaju dovoljno dobro (ili ga ne poznaju uopće) da bi na njemu čitali hrvatske pisce. Tiskan je u dvije knjige (330 i 356 str.), na engleskome jeziku. Dosad u Hrvatskoj nismo imali izdanja koje bi na ovaj način predstavilo hrvatsku dječju i omladinsku književnost u drugim kulturama, posebice suvremenu književnost. Svaki pisac ili spisateljica ovoga izbora s naslovom IF TREES COULD WALK Poems and stories from Croatian Children’s Literature ( Volume One i Volume Two) popraćeni su esejističkim tekstovima o autorima i djelima koji bi mogli zanimati i privući mladoga inozemnog čitatelja.