Prikazuje se 1–12 od 64 rezultata

14. dani Mate Demarina Suvremeni izazovi teoriji i prakse odgoja i obrazovanja

Kn 50.00

… pedagogija za postmoderne uvjete temelji se na paradigmi različitosti koja obogaćuje, a znanje i njegovo konstruiranje, otvara prostor u kojem se drugačije mogućnosti mogu (i moraju) istraživati i propitivati kroz refleksivne i kritičke načine razmišljanja, kroz aktivnu konstrukciju, a ne reprodukciju znanja. Nadamo se da će i Zbornik radova 14. Dani Mate Demarina Suvremeni izazovi teorije i prakse odgoja i obrazovanja doprinijeti razmjeni znanja i daljnjoj suradnji znanstvenika, stručnjaka i praktičara koji su posredno ili neposredno uključeni u odgoj i obrazovanje kako bi unaprijedili teoriju i odgojno obrazovnu praksu.

Brojkozemska

Kn 73.50

Učiteljski fakultet pronašao je način kako potaknuti suradnju među studentima i profesorima. Kreativci su udružili snage i nastala je slikovnica uz koju će učenje matematike biti sve samo ne teško i dosadno.

Dodano 2015-05-22
ISBN-13: 978-953-7210-87-8

Čitanjem do spoznaje, spoznajom do čitanja

Kn 147.00

Rukopis ove znanstvene monografije podijeljen je na sedam poglavlja. Nakon predgovora autorica određuje osnovne ciljeve knjige i obrazlaže njezinu unutarnju strukturu.

Croatian traditional culture and children’s artistic creativity

The following pages introduce you to our experiences. We want this material to be an inspiration, motivation, encouragement for preschool teachers and other experts, for research and creative games with children.

Didaktika i kurikulum

Knjiga Didaktika i kurikulum aktualizira i ugrađuje suvremene teorijske pristupe, organizaciju  i vrednovanje u osnovno didaktičko polje. Dva su dijela knjige: Didaktika kao samostalna pedagoška disciplina i Kurikulum: teorija i praksa.

English for Teachers

Kn 100.00

Ovi su materijali za učitelje namijenjeni stjecanju znanja, vještina i kompetencija potrebnih za samostalno čitanje i razumijevanje izvornih znanstvenih članaka te za ovladavanje temeljnom pisanom i govorenom komunikacijom u akademskome kontekstu.

Gdje se mogu igrati?

Kn 70.00

Slikovnica – studentski rad.

Dodano 2017-01-17
ISBN-13: 978-953-8115-06-6

Godišnja izvješća učiteljske škole u Čakovcu 1919. – 1940.

U predgovoru se opisuje povijesni kontekst djelovanja Učiteljske škole u međuratnom razdoblju, opisuje se oslobođenje Međimurja, proglašenje ujedinjenja Međimurja s maticom zemljom i započinjanje nastave na hrvatskom jeziku na dan 25. travnja 1919. godine te se daje kratak pregled rada škole na temelju godišnjih izvješća koja slijede.

Gramatika engleskog jezika struke

Kn 190.00

Knjiga GRAMATIKA ENGLESKOGA JEZIKA STRUKE pisana je na hrvatskom jeziku, s navedenom engleskom terminologijom, agramatička pravila sažeto prikazuje bilo u obliku dijagrama ili tablica kako bi objašnjeno bilo vizualno pristupačno te lakše usvojivo i zapamćeno.

Dodano 2015-04-08
ISBN-13: 978-953-0-40246-1