ISBN: 978-953-380-008-0

Uspješan učitelj – Angažirani pristup profesionalnom učenju

 30.00

O autoru:

Daria Tot

Nevenke Maras

Compare
Kategorija:

Opis

“Već su na početku (u uvodu) autorice istakle da se treba ‘pitati koja su to iskustva koja bi mogla doprinijeti angažiranosti učitelja kao profesionalnih nositelja promjena i istodobno koje su obveze onih koji su zaduženi za osiguravanje odgovarajućih obrazovnih konteksta’ čime odmah daju do znanja koji je cilj teksta (knjige) i u kojem smjeru će razvijati teorijsku i istraživačku razinu. Važnost profesiji učitelja daju i navodom da se ‘učitelji tijekom suočavanja s raznim teorijama učenja i poučavanja mogu potaknuti i dovesti do prepoznavanja vlastitih implicitnih pedagogija’ jer u ulozi i kompetencijama učitelja vide ogroman potencijal i mogućnost stvaranja novih teorija i novih praktičnih spoznaja – u novom kontekstu. Knjiga je namijenjena onima koji tek spoznaju svijet odgoja i obrazovanja (studenti budući učitelji), onima koji rade u tom svijetu (učitelji praktičari), ali i onima koji taj svijet teorijski analiziraju i znanstveno istražuju (znanstvenici koji istražuju i promišljaju o odgoju i obrazovanju). Namijenjena je i kreatorima obrazovne politike koji razumiju da je početak obrazovanja u inicijalnom obrazovanju učitelja, ali i u vrijednosti njihova profesionalnog usavršavanja.”

                                                                                                                               Izv. prof. dr. sc. Marina Diković

                                                      Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 

“Tema je znanstveno relevantna jer se znanstvenim istraživanjem dovode u vezu različite vrste suradnje učitelja sa životnim zadovoljstvom učitelja kao i važnost refleksije, odnosno samorefleksije za osobni i profesionalni rast i razvoj učitelja, što je u skladu s europskim i svjetskim istraživanjima koja su baš na ovu temu sve učestalija. Riječ o izvornom djelu i pokazuje duboko znanje o učinkovitom profesionalnom učenju i profesionalnom razvoju učitelja. Tema je pedagogijski izazovna i nedovoljno istražena, kako u svjetskim, tako i u domaćim okvirima. Znanstveni doprinos rada ogleda se u teorijskoj analizi relevantne znanstvene literature te znanstveno-istraživačkom pristupu u kojem se kombinira kvantitativna i kvalitativna metodologija. Rezultati istraživanja donose nove znanstvene spoznaje o važnosti suradnje učitelja, vrednovanju, samovrednovanju, odnosno učinkovitom profesionalnom razvoju učitelja.”

                                                                                                                      Izv. prof. dr. sc. Daniela Cecić Mladinić

                                                                     Universidad del Atlántico medio, Education and Psychology Faculty

 

“Rad znanstveno i stručno pridonosi obogaćivanju pedagogije kao znanosti … autorice, svjesne kompleksne stvarnosti učiteljske profesije, osvještavaju važnost kritičkoga mišljenja, vrednovanja, samovrednovanja, suradnje i zadovoljstva životom učitelja, zbog čega se od učitelja traži angažirani pristup profesionalnom učenju i nakon završetka formalnog obrazovanja, odnosno kroz cjeloživotno učenje. Znanstveni doprinos rada vidljiv je u novim znanstvenim činjenicama o konstruktima vrednovanja, samovrednovanja, suradnje, cjeloživotnog učenja i zadovoljstva životom učitelja, koji su važan preduvjet učinkovitom profesionalnom razvoju učitelja. Znanstvena relevantnost očituje se i u odabiru teme koja je nedovoljno istražena kao i u korištenju, odnosno kombiniranju kvalitativne i kvantitativne metodologije. Teorijski i empirijski dijelovi knjige ukazuju na različite uloge učitelja, među kojima je potrebno uspostaviti harmoničan odnos kako bi poboljšali kvalitetu života i što učinkovitije preuzeli iznimno važnu društvenu ulogu – biti učitelj .”

Prof. dr. sc. Sonja Kovačević

Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “Uspješan učitelj – Angažirani pristup profesionalnom učenju”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *