Sale!

Kultura samovrednovanja škole i učitelja

 30.52  15.26

Dodano 2015-04-10
ISBN-13: 978-953-7210-64-9
Compare
Kategorija:

Opis

Iz recenzija:

Prof.dr.sc. Barica Marentič Požarnik, Ljubljana

… autorica procese samovrednovanja povezuje s učenjem svih sudionika i cikličkom implementacijom  rezultatakroz mjere za poboljšanje stanja u školama. Ove procese ne shvaća  tehnicistički  nego emancipacijsko-kritički, naglašavajući i njihove etičke i emocionalne komponente. Slično i kod definiranja profesionalizma ističe integraciju osobnog i stručnog, u smislu proširenog a ne restriktivnog profesionalizma, kao i značajnu ulogu temeljitog trajnog stručnog usavršavanja …Kod procesa samovrednovanja, povezanog sa samorefleksijom i samonadzorom, upozorava i na zamke samoprocjene, na moguću neravnotežu u postupcima i time povezan osjećaj neugode sudionika. Zbog toga je nužno razumno kombinirati samovrednovanje i takvo vanjsko vrednovanje koje se ne bi shvaćalo kao kontrola. Za svoj profesionalni razvoj, učitelj treba dobivati  takve povratne informacije, koje ukazuju i na postignuća i na nedostatke, a koje ohrabruju dobru praksu i ojačavaju njegov profesionalni identitet …

 

Prof.dr.sc. Milan Matijević, Zagreb

…Ova znanstvena monografija predstavlja značajan i originalan prilog školskoj pedagogiji i teoriji škole. Osim što donosi pregled postojećih spoznaja o školskoj kulturi i vrednovanju škole s kritičkim analizama i objašnjenjima, u njoj su otvorena nova pitanja za istraživanja i znanstvene rasprave. Zato će monografija predstavljati zanimljivu, korisnu i nezaobilaznu literaturu za sve stručnjake koji se bave pitanjima školske kulture te vrednovanja i samovrednovanja škole i učitelja…Na nastavničkim fakultetima učiteljice i učitelji stječu prvu licencu za obavljanje pedagoških poslova u školi. Međutim, tijekom studija ti subjekti nisu sustavno pripremani i pripremljeni za rad na usavršavanju osobnih pedagoških kompetencija. To će se usavršavanje događati ako su učiteljice i učitelji osposobljeni i motivirani za praćenje i samovrednovanje vlastitog rada od prve do zadnje godine rada u školi. Za tu važnu pedagošku aktivnost (samovrednovanje) razvijene su posebne metode i postupci, zatim instrumenti i tehnike, a izdvojena su i posebna načela koja treba prilikom samovrednovanja uvažavati. O svemu tome pregledno i sustavno izlaže znanstvene spoznaje autorica ove monografije…

 

Prof. dr. sc. Stjepan Staničić, Rijeka

… autorica svojim radom vidno doprinosi razumijevanju i razvoju fenomena samovrednovanja, kao važnog čimbenika unapređivanja kvalitete odgoja i obrazovanja u našoj školskoj praksi. Ostvarila je cjelovit znanstveni uvid u fenomen samovrednovanja u svijetu i u nas, te postavila kvalitetan teorijski okvir za njegovu operacionalizaciju u profesionalizaciji učitelja. Primjerenom teorijskom analizom i odgovarajućom znanstvenom argumentacijom utemeljila je samovrednovanje učitelja kao ishodište njihova profesionalnog razvoja. Njezino je empirijsko istraživanje rezultiralo brojnim spoznajama vrijednim za unapređivanje kvalitete pedagoškog rada, a svojim je hipotetičko-algoritmičkim modelom samovrednovanja logički utemeljila slijed etapa i postupaka planiranja i izvedbe samovrednovanja, te aplikaciju rezultata u području profesionalnog razvoja učitelja.  Aplikativna vrijednost djela očituje se, uz ostalo, u smjernicama učiteljima kako samovrednovanjem mogu znatnije poboljšati svoj rad te biti učinkovitiji u svom pedagoškom, didaktičkom i metodičkom djelovanju…

O autoru: Daria Tot

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “Kultura samovrednovanja škole i učitelja”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *