Sale!

Njemački u politici

 37.16  18.58

Knjiga Njemački u politici interdisciplinarno je djelo koje na hrvatskome i njemačkome jeziku definira pojmove kojima se opisuju političke institucije, njihove zadaće, djelovanje i političke funkcije, te precizira sadržaje i međusobne odnose uz komparativnu obradu političkih sustava Njemačke, Austrije, a djelomično i Švicarske.

Dodano 2016-01-29
ISBN-13: 978-953-7210-88-5
Compare
Kategorija:

Opis

Knjiga Njemački u politici interdisciplinarno je djelo koje na hrvatskome i njemačkome jeziku definira pojmove kojima se opisuju političke institucije, njihove zadaće, djelovanje i političke funkcije, te precizira sadržaje i međusobne odnose uz komparativnu obradu političkih sustava Njemačke, Austrije, a djelomično i Švicarske. Djelo je sadržajno podijeljeno na sljedeća poglavlja: Uvod – Jezik politike i politička terminologija, Njemačko – hrvatski rječnik političke terminologije, Tumačenje odabranih pojmova političkog sustava Njemačke i Austrije, Popis kratica političke terminologije, Zaključak, Literatura, Popis tablica i grafikona,Kazalo njemačkih pojmova i Kazalo imena. U djelu se dublje pojašnjava i precizno opisuje dio političke terminologije koji se odnosi na rad njemačkoga i austrijskog parlamenta, te istovremeno upućuje na razlike između standardnoga njemačkog i austrijskog varijeteta u tom području.

Terminologiju se ponajprije sagledava s jezikoslovnog aspekta, pristupajući joj kao rječničkoj građi, pridružujući joj rječničkim slijedom ekvivalentnu terminologiju na hrvatskome jeziku. Na početku knjige definira se jezik struke, jezik politike i političke terminologije. U rječničkom dijelu također su obuhvaćeni temeljni pojmovi ideologija, te osnovni tzv. opći interakcijski vokabular kojega je vrlo teško precizno definirati. Rječnički je dio usklađen sa suvremenom leksikografskom praksom i suvremenim lingvističkim spoznajama.

U zasebnom dijelu odabrani termini detaljnije su protumačeni. Istoj se temi pristupa s politološkog i kulturološkog gledišta tumačeći povijesni i suvremeni sustav politike, uprave, uređenja društva te društveno-političkih fenomena u Njemačkoj, Austriji i djelomično Švicarskoj. Taj je segment obrađen komparativno-kontrastivnom metodologijom. Dvije razine znanja, uvjetno nazvane znanje o jeziku i znanje o svijetu, povezane su u skladu sa suvremenim znanstvenim promišljanjima, dopunjene jedna drugom te sjedinjene u cjelovitu sliku. Znanje o svijetu koje ova knjiga otvara sačinjeno je od političkih, ideoloških i društvenih pojava, kako suvremenih tako i povijesnih. Taj pogled u povijest u funkciji je razumijevanja suvremenosti, ali i razumijevanja prošlostoljetnih političkih događanja na njemačkome govornom području kao fenomena dijelom proizašlih iz zamki (ustavno)pravnog okvira. Rječničko znanje o terminima na njemačkome jeziku, njihovim ekvivalentima u hrvatskome te gramatičkim i stilističkim odrednicama obogaćeno je znanjem o sociolingvističkim aspektima njemačkoga jezika, o političkoj tradiciji zemalja njemačkoga govornog područja te o njihovim povijesnim i suvremenim društvenim i kulturnim posebnostima. Rječničke natuknice označene su strelicama koje upućuju na navedena tumačenja koja su također na isti način međusobno povezana, tako da je, osim linearnog čitanja, omogućeno slijeđenje poveznica i umrežavanje pojedinih termina, odnosno umreženo čitanje.

U drugom su dijelu knjige također navedene kratice političkih funkcija, austrijskih i njemačkih političkih stranaka i organizacija, ustavnih tijela, pokrajina, saveznih ministarstava, zakonskih dokumenata i pravilnika, međunarodnih organizacija, te pojmova vezanih uz rad parlamenata u Austriji i Njemačkoj. U zaključnom dijelu elaboriraju se bitne razlike u političkoj terminologiji u njemačkom jeziku vidljive unutar zemalja njemačkog govornog područja, a ponekad i unutar pojedine zemlje. Te su razlike sustavno tablično prikazane, nakon čega slijedi obrazloženje i zaključno razmatranje.

O autoru: Damir Velički

Array

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “Njemački u politici”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *