Zbornik odabranih radova s 11. Međunarodnoga balkanskog kongresa obrazovanja i znanosti – Budućnost obrazovanja i obrazovanje za budućnost – Tematsko područje Kvaliteta i inkluzivnost obrazovanja – Preduvjeti održive budućnosti

Znanstveni skup pod nazivom 11. Međunarodni balkanski kongres obrazovanja i znanosti s temom Budućnost obrazovanja i obrazovanje za budućnost Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizirao je u suradnji s Pedagoškim fakultetom Sv. Kliment Ohridski iz Skoplja, u Makedoniji, s Pedagoškim fakultetom u Edirneu, u Turskoj, i Pedagoškim fakultetom u Staroj Zagori, u Bugarskoj. Kongres je održan od 12. do 14. listopada 2016. u Poreču, u Hrvatskoj.

Dodano 2017-07-07
ISBN-13: 978-953-8115-24-0
Compare

Opis

Znanstveni skup pod nazivom 11. Međunarodni balkanski kongres obrazovanja i znanosti s temom Budućnost obrazovanja i obrazovanje za budućnost Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizirao je u suradnji s Pedagoškim fakultetom Sv. Kliment Ohridski iz Skoplja, u Makedoniji, s Pedagoškim fakultetom u Edirneu, u Turskoj, i Pedagoškim fakultetom u Staroj Zagori, u Bugarskoj. Kongres je održan od 12. do 14. listopada 2016. u Poreču, u Hrvatskoj. U okviru glavne teme Kongresa održana je sekcija Kvaliteta i inkluzivnost obrazovanja – preduvjet održive budućnosti u kojoj su znanstvenici, studenti i stručnjaci različitih profila imali priliku prikazati rezultate istraživanja i dostignuća u tome važnom području, razmijeniti svoja znanja i iskustva te uspostaviti nove suradnje. Ovaj je zbornik nastao kao rezultat rada te sekcije.
Inkluzivno obrazovanje temelji se na pravu svih ljudi na kvalitetan odgoj i obrazovanje. Predstavlja proces koji se odvija kroz promjene u pristupu poučavanju i u obrazovnom sadržaju, ali i u samoj strukturi i strategijama obrazovnog sustava. Označava jednak pristup kvalitetnom odgoju i obrazovanju za svu djecu i mlade te individualizirano poučavanje koje podržava razvoj i učenje svakog djeteta. Također, ono promiče razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje i sudjelovanje u demokratskom društvu. Između niza uloga suvremenog učitelja i odgojitelja, posebno je naglašeno prepoznavanje uloge voditelja, posrednika i uzora u procesu učenja i aktivnom građanstvu. Inkluzivno obrazovanje pdrazumijeva okruženje u kojem će se svako dijete razvijati i rasti, osjećati se jednakopravnim i jednakovrijednim članom zajednice i u kojem je različitost izvor bogatstva i prilika za učenje. Upravo je poštivanje različitosti i promicanje kvalitetne inkluzivne prakse, te odgojno i nastavno okruženje za učenje i metode poučavanja koje odražavaju kulturnu pripadnost djece, uvjetovano ključnom sastavnicom kao preduvjetom realizacije filozofije inkluzije u odgoju, a to je kontinuiran profesionalni razvoj i cjeloživotno usavršavanje učitelja i odgojitelja. Uza sve navedeno, inkluzivan odgoj ne može biti učinkovit bez ravnopravnoga i redovitog sudjelovanja obitelji u djetetovu razvoju i obrazovanju, koje treba pratiti i uključenost zajednice u proces odgoja i obrazovanja. Tim smo se pitanjima bavili tijekom aktivnog sudjelovanja i predstavljanja radova u sekciji Kvaliteta i inkluzivnost obrazovanja – preduvjet održive budućnosti te zaključili kako je krajnji cilj inkluzivnog obrazovanja povećanje sudjelovanja u učenju i smanjenje isključenosti unutar obrazovanja ili zbog njega. Nastojalo se ukazati na važnost, pokazatelje i smjernice didaktičko-metodičkog oblikovanja života i kulture rada učenika i odgojitelja/učitelja te socijalnih partnera u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Kao što su djeca i mladi građani s pravima i odgovornostima, tako je i uloga odraslih pružiti im podršku u odrastanju u odgovorne članove društva, razviti kod njih osjećaj empatije i prosocijalnog ponašanja, kao i otvorenost za različitosti. Također, kod mladih treba razvijati i vještine koje su im potrebne da oblikuju i iskažu svoja mišljenja i stavove te s uvažavanjem saslušaju i toleriraju mišljenja različita od njihovih. Između ostaloga, inkluzivno kvalitetno obrazovanje na izvoru je razvoja kompetencija za cjeloživotno učenje, koje uključuje interpersonalne i građanske kompetencije, svijest o ekološkim pitanjima i pitanjima vezanima za održiv razvoj i međukulturno razumijevanje.
Zahvaljujemo svim autorima koji su predano istraživali i stečene spoznaje ugradili u svoje tekstove kao i svima onima koji su svojim radom omogućili izdavanje zbornika.
Osobito ćemo biti zahvalni svakom čitatelju koji dobronamjernim primjedbama pridonese kvaliteti naših budućih aktivnosti.

Urednice

O autoru: Dejana Bouillet

O autoru: Marina Đuranović

O autoru: Daria Tot

Publikaciju možete preuzeti ovdje.

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “Zbornik odabranih radova s 11. Međunarodnoga balkanskog kongresa obrazovanja i znanosti – Budućnost obrazovanja i obrazovanje za budućnost – Tematsko područje Kvaliteta i inkluzivnost obrazovanja – Preduvjeti održive budućnosti”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *