Prikazuje se 25–36 od 103 rezultata

Inkluzivno obrazovanje odgojitelja djece rane i predškolske dobi Priručnik za sveučilišne nastavnike

 0.00

Autori:

prof. dr. sc. Dejana Bouille

doc. dr. sc. Danijela Blanuša Trošelj

izv. prof. dr. sc. Sanja Skočić Mihić

doc. dr. sc. Vilko Petrić

Sale!

Kako biti bolji

 10.62  5.31

Ovaj priručnik nastao je na temeljnim postavkama pozitivne psihologije i sadrži program od petnaest detaljno razrađenih aktivnosti. Svaka aktivnost može se prilagoditi za rad s učenicima u višim razredima osnovne škole, srednjoj školi i na fakultetu.

Sale!

Kako reći ne

 9.29  4.65

Većina roditelja želi svoju djecu naučiti otvorenom i iskrenom zauzimanju za svoja prava, potrebe, interese i želje, bez ugrožavanja prava i potreba drugih ljudi. U pitanju je razvoj asertivnosti koja podrazumijeva sposobnost izražavanja i zastupanja sebe u odnosima s drugima, bez negativnih posljedica za sudionike tog odnosa i sam odnos.

Sale!

Kineziološka metodika – vježbe: Priručnik za praćenje vježbi; Studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja – 3. godina

 9.29  4.65

Namjena ovog priručnika jest aktivno praćenje rada tijekom izvođenja vježbi iz kineziološke metodike za studente Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na Učiteljskom studiju.

Sale!

Kineziološka metodika – vježbe: Priručnik za praćenje vježbi; Učiteljski studij

 15.93  7.96

Namjena ovog priručnika je aktivno praćenje rada tijekom izvođenja vježbi iz kineziološke metodike za studente Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno izvođenja javnih sati tjelesne i zdravstvene kulture.

Sale!

Kineziološka stimulacija i postupci za pravilno držanje tijela u razvojnoj dobi djeteta

 42.47  21.24

Predškolski odgoj prvi je stupanj na koji se programski nastavlja osnovno obrazovanje, stoga studenti već tijekom odgojiteljskih i učiteljskih studija moraju biti upoznati i kineziološki osposobljeni za otkrivanje, praćenje i kineziološku intervenciju postularnih problema.

Sale!

Kompetencije nastavnika stranih jezika: Informacijsko – komunikacijske tehnologije i novi trendovi u poučavanju

 23.89  11.95

Informacijsko-komunikacijske tehnologije i multimedija danas su neizbježna sastavnica života i rada, no one u nastavnome procesu nisu do kraja zaživjele, što ima za posljedicu da su u nekim slučajevima učenici spretniji u njihovom korištenju od nastavnika koji bi ih trebali pripremiti da se suoče s izazovima suvremenoga svijeta. Razlozi za to su poznati, a najizraženiji su nedostatak financijskih sredstava, nedostatno obrazovanje tijekom studija, nedostatno dodatno stručno obrazovanje tijekom rada te nedostatak volje za cjeloživotnim učenjem.

Sale!

Konstruktivistička nastava – teorija i empirijska istraživanja

 15.93  7.96

Ova je monografija rezultat višegodišnjeg proučavanja uloge digitalnih medija u informalnom učenju i nastavi koju škole organiziraju za pripadnike net generacija, ali u knjizi su prezentirani i rezultati novijih empirijskih istraživanja troje članova istraživačke skupine „Nastava i škola za net generacije“. Ti su rezultati prikupljeni na uzorcima učenika i nastavnika osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj. Empirijski su rezultati stavljeni u kontekst teorija nastave i učenja koje se nalaze u novijoj didaktičkoj i psihološkoj literaturi.