Prikazuje se 49–60 od 62 rezultata

Sale!

RESCUR: NA VALOVIMA Kurikul otpornosti za predškolsku i školsku dob – Vodič za odgojitelje i učitelje

 17.25  8.63

RESCUR Na valovima, Kurikul otpornosti za djecu predškolske i  osnovnoškolske dobi  u Europi, objavljen je na sedam jezika u elektronskoj verziji i tisku.

Dodano 2016-03-16
ISBN-13: 978-953-7210-95-3
Sale!

Rječnik govora Svetog Đurđa

 19.91  9.96

Svakodnevne promjene u društvu odražavaju se i u jeziku, pogotovo u njegovu leksiku. Ni hrvatski jezik nije pošteđen promjena uzrokovanih izvanjezičnim poticajima. Očevidne su mijene u leksiku svih sastavnica hrvatskoga jezika – hrvatskoga standardnog jezika, supstandardnih i organskih idioma.

Dodano 2015-04-08
ISBN-13: 978-953-7210-19-9
Sale!

Rječnik preloške skupine govora međimurskog dijalekta

 13.27  6.64

Rječnik sadrži dragocjene materijale za buduća različita lingvistička istraživanja, kroatistička i slavistička: leksikološka, etimološka, frazeološka, onomastička, međujezičnih i međudijalekatskih kontakata. Obilje građe također omogućuje proučavanje tvorbe svih vrsta riječi u kajkavštini, a brojne rečenične potvrde stvaraju mogućnost izražavanja kajkavske sintakse. I stručnjaci drugih humanističkih znanosti (npr. etnolozi, folkloristi, sociolozi) mogu u rječniku za sebe naći mnogo zanimljivog materijala. Ovakvi rječnici predstavljaju posljednji pokušaj da se ostvari ideja utemeljitelja hrvatske etnografije Antuna Radića da se opiše život hrvatskog seljaštva, otkriju njegovi vrijednosni temelji i upoznaju njegovi običaji.

Sale!

Robinja, mučenica, ratnica, spasiteljica

 33.18  16.59

U knjizi se analiziraju modeli tvorbe identiteta ženskih likova u suvremenoj anglo-američkoj fantastičnoj književnosti, pri čemu se u obzir uzimaju načela feminističke književne teorije, te se uspoređuje način prikaza ženskih likova u anglo-američkoj i hrvatskoj fantastici. Autor povezuje i uspoređuje načine prikaza ženskih likova te analizira uloge ženskih likova u odnosu na muške, pri čemu središte analize tvori sposobnost samostalnog djelovanja likova u odnosu prema institucijama moći.

Sale!

Sat tjelesne i zdravstvene kulture u primarnoj edukaciji

 15.93  7.96

… tako koncipiran priručnik odgovor je na praktične potrebe učitelja razredne nastave u njihovu pripremanju i provođenju sata tjelesne i zdravstvene kulture. Pridonosi unapređivanju njihova rada i nastave. Namijenjen je učiteljima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, ali će sigurno biti koristan i studentima razredne nastave, a kao pomoćna literatura i studentima, odnosno profesorima kineziologije…

Sale!

Slobodan softver u obrazovanju

 19.91  9.96

Uvođenjem i korištenjem slobodnog softvera otvorenog izvornog kôda (eng. Free and Open Source Software – FOSS) u osnovnom obrazovanju u Republici Hrvatskoj mogu se ostvariti značajne financijske uštede, a značajno se može smanjiti i udjel nelegalno korištenog komercijalnog vlasničkog softvera te pozitivno utjecati na obrazovanje najmlađih u svezi s odgovornošću prema legalnosti korištenja softvera.

Dodano 2014-09-12
Sale!

Strani jezik, udžbenik i kultura

 16.59  8.30

Knjiga doprinosi razvoju svijeti o važnosti kulturne dimenzije i razvoju (među)kulturne svijesti i razumijevanja kao bitnog cilja nastave stranih jezika te se u kontekstu reformskih zahvata u hrvatskome školstvu može sagledati kao važžan doprinos razumijevanju te problematike kao preduvijeta za za operacionalizaciju kurikulskih okvira te izradu i procjenu nastavnih materijala.

Suvremeni pristupi obrazovanju učitelja

 20.04

Ova znanstvena monografija rezultat je suradnje sveučilišnih profesora sa svih ključnih visokoškolskih ustanova koje se bave obrazovanjem učitelja u Republici Hrvatskoj. Uvriježeno je mišljenje kako je proces poučavanja vrlo kompleksan i zahtjevan pa proces poučavanja o poučavanju možemo shvatiti kao još zahtjevniji i složeniji. Upravo ovom tematikom bave se radovi u znanstvenoj monografiji: Suvremeni pristupi obrazovanju učitelja koju su uredili prof. Dr. sc. Vladimir Strugar i izv. prof. dr. sc. Višnja Rajić.

Iz recenzije:

„ Barber i Mourshed (2007) ističu da kvaliteta odgojnog i obrazovnog sustava ne može biti veća od kvalitete učitelja koji rade u tom sustavu. Osim toga, napominju kako je jedni način da učenici postignu bolje obrazovne rezultate taj da se unaprijedi nastavu. Kvaliteta nastave ovisi o razini kompetencija učitelja s čijim razvojem treba započeti još za vrijeme njihova inicijalnog obrazovanja. S obzirom na to da je ova monografija posvećena suvremenim pristupima obrazovanju učitelja, ona predstavlja važan doprinos kvaliteti našeg odgojnog i obrazovnog sustava. Svako od poglavlja uključenih u monografiju usmjereno je na određeni aspekt obrazovanja učitelja doprinoseći boljem razumijevanju te važne sastavnice odgojnog i obrazovnog sustava. Autori pojedinih poglavlja pokazuju izvrsno poznavanje tema o kojima pišu rabeći se brojnim relevantnim izvorima. Međutim, u tekstovima uključenim u monografiju autori se ne bave prepričavanjem već objavljenih radova, već daju svoj originalni doprinos ili prikazivanjem interpretacijom rezultata empirijskih istraživanja ili kritičkim razmatranjem i cjelovitim pregledom određenog tematskog područja“.  prof. dr. sc. Branko Bognar

Sale!

Teaching Practice – Student’s Handbook

 11.68  5.84

Radna bilježnica namijenjena je studentima pete godine učiteljskoga studija na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dodano 2017-04-12
ISBN-13: 978-953-8115-19-6