Prikazuje se 25–36 od 64 rezultata

Sale!

Kineziološka stimulacija i postupci za pravilno držanje tijela u razvojnoj dobi djeteta

 42.47 (kn 319.99)  21.24 (kn 160.03)

Predškolski odgoj prvi je stupanj na koji se programski nastavlja osnovno obrazovanje, stoga studenti već tijekom odgojiteljskih i učiteljskih studija moraju biti upoznati i kineziološki osposobljeni za otkrivanje, praćenje i kineziološku intervenciju postularnih problema.

Sale!

Kompetencije nastavnika stranih jezika: Informacijsko – komunikacijske tehnologije i novi trendovi u poučavanju

 23.89 (kn 180.00)  11.95 (kn 90.04)

Informacijsko-komunikacijske tehnologije i multimedija danas su neizbježna sastavnica života i rada, no one u nastavnome procesu nisu do kraja zaživjele, što ima za posljedicu da su u nekim slučajevima učenici spretniji u njihovom korištenju od nastavnika koji bi ih trebali pripremiti da se suoče s izazovima suvremenoga svijeta. Razlozi za to su poznati, a najizraženiji su nedostatak financijskih sredstava, nedostatno obrazovanje tijekom studija, nedostatno dodatno stručno obrazovanje tijekom rada te nedostatak volje za cjeloživotnim učenjem.

Sale!

Konstruktivistička nastava – teorija i empirijska istraživanja

 15.93 (kn 120.02)  7.96 (kn 59.97)

Ova je monografija rezultat višegodišnjeg proučavanja uloge digitalnih medija u informalnom učenju i nastavi koju škole organiziraju za pripadnike net generacija, ali u knjizi su prezentirani i rezultati novijih empirijskih istraživanja troje članova istraživačke skupine „Nastava i škola za net generacije“. Ti su rezultati prikupljeni na uzorcima učenika i nastavnika osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj. Empirijski su rezultati stavljeni u kontekst teorija nastave i učenja koje se nalaze u novijoj didaktičkoj i psihološkoj literaturi.

Sale!

Kultura samovrednovanja škole i učitelja

 30.52 (kn 229.95)  15.26 (kn 114.98)
Dodano 2015-04-10
ISBN-13: 978-953-7210-64-9

Mark je pisao Ani

 39.82 (kn 300.02)

Studije o piscima i djelima u svjetlu poticanja čitanja.

Knjiga sadrži dvije uvodne teorijske studije o čitanju isprepletene s promišljanjima o nastavi, obradu 34 lektirna naslova (većim dijelom za osnovnu školu, uz dodatak nekoliko lektirnih pisaca za srednju školu). Svaki naslov sadrži studiju o piscu (ne, ne “običnu”,  već s mnoštvom zanimljivosti iz života, dosad slabo poznatih činjenica i događaja), studiju o djelu te kreativni metodički instrumentarij “Razmisli i stvaraj”. Knjigu čine posebnom  fotografije koje je osmislio i uredio mladi umjetnik Martin Zalar, I sve to na 499 stranica.

Sale!

Menadžment: poslovanje u digitalnom svijetu

 15.93 (kn 120.02)  7.97 (kn 60.05)

*KNJIGA TRENUTNO NIJE DOSTUPNA U PRODAJI*

Temeljni cilj ove knjige je približiti disciplinu menadžmenta neekonomistima i svima onima koji će se susretati s ovom problematikom u svojoj stručnoj karijeri.

Sale!

Nastava i škola za NET- generacije

 19.91 (kn 150.01)  9.59 (kn 72.26)

U ovoj se knjizi nalazi jedanaest radova članova istraživačkog tima „Nastava i škola za net-generacije: Unutarnja reforma nastave u osnovnim i srednjim školama“ To je naziv znanstvenoga projekta koji je financirala Hrvatska zaklada za znanost od 2014. do 2017. godine.

Sale!

Njemački u politici

 37.16 (kn 279.98)  18.58 (kn 139.99)

Knjiga Njemački u politici interdisciplinarno je djelo koje na hrvatskome i njemačkome jeziku definira pojmove kojima se opisuju političke institucije, njihove zadaće, djelovanje i političke funkcije, te precizira sadržaje i međusobne odnose uz komparativnu obradu političkih sustava Njemačke, Austrije, a djelomično i Švicarske.

Dodano 2016-01-29
ISBN-13: 978-953-7210-88-5
Sale!

Novi pristupi metodologiji istraživanja odgoja

 33.18 (kn 249.99)  16.59 (kn 125.00)

Monografija Novi pristupi metodologiji istraživanja odgoja predstavlja pokušaj otvaranja komunikacije između znanstvenika različitih provenijencija. Jedan od važnih razloga nastanka ove monografije jest pokušaj afirmacije znanstvenog pluralizma koji upućuje na raznolikost znanstvenih pristupa, što bi trebalo omogućiti kvalitetniju znanstvenu spoznaju i unapređenje različitih područja odgojne prakse.