Prikazuje se 37–48 od 54 rezultata

RESCUR: NA VALOVIMA Kurikul otpornosti za predškolsku i školsku dob – Priručnik za roditelje

Kn 100.00

RESCUR Na valovima, Kurikul otpornosti za djecu predškolske i  osnovnoškolske dobi  u Europi, objavljen je na sedam jezika u elektronskoj verziji i tisku.

RESCUR: NA VALOVIMA Kurikul otpornosti za predškolsku i školsku dob – Vodič za odgojitelje i učitelje

Kn 130.00

RESCUR Na valovima, Kurikul otpornosti za djecu predškolske i  osnovnoškolske dobi  u Europi, objavljen je na sedam jezika u elektronskoj verziji i tisku.

Dodano 2016-03-16
ISBN-13: 978-953-7210-95-3

RESCUR: NA VALOVIMA. Kurikul otpornosti za predškolsku i osnovnoškolsku dob. Priručnik za učitelj(ic)e – mlađa osnovnoškolska dob

Kn 300.00

RESCUR: NA VALOVIMA, Kurikul otpornosti za djecu predškolske i  osnovnoškolske dobi  u Europi, objavljen je na sedam jezika u elektronskoj verziji i tisku.

Dodano 2017-04-12
ISBN-13: 978-953-7210-96-0

RESCUR: NA VALOVIMA. Kurikul otpornosti za predškolsku i osnovnoškolsku dob. Priručnik za učitelj(ic)e – srednja osnovnoškolska dob

Kn 300.00

RESCUR: NA VALOVIMA, Kurikul otpornosti za djecu predškolske i  osnovnoškolske dobi  u Europi, objavljen je na sedam jezika u elektronskoj verziji i tisku.

Dodano 2017-04-12
ISBN-13: 978-953-7210-97-7

Riječ do riječi

Kn 120.00

Nakon prikaza Sadržaja knjige, Popisa kratica i Predgovora u kojem autorica objašnjava nastanak knjige, knjiga je podijeljena u tri velika poglavlja koja zajedno obuhvaćaju trideset i jednu tematski povezanu studiju (na hrvatskom, osim jedne na engleskom jeziku):

1. Leksikologija – leksikografija – terminologija

2. Korpusna istraživanja

3. Praktični problemi prevođenja.

 

Dodano 2015-04-08
ISBN-13: 978-953-1208-95-6

Rječnik govora Svetog Đurđa

Kn 150.00

Svakodnevne promjene u društvu odražavaju se i u jeziku, pogotovo u njegovu leksiku. Ni hrvatski jezik nije pošteđen promjena uzrokovanih izvanjezičnim poticajima. Očevidne su mijene u leksiku svih sastavnica hrvatskoga jezika – hrvatskoga standardnog jezika, supstandardnih i organskih idioma.

Dodano 2015-04-08
ISBN-13: 978-953-7210-19-9

Rječnik Murskog Središća

Kn 200.00

Zajedničko djelo Grozdane Rob i Đure Blažeke zasada je prvi rječnik jednoga mjesnoga govora koji pripada međimurskom dijalektu na hrvatskom području. Rječnik sadrži sve što mora imati dobro i stručno obrađen dijalekatski rječnik.

Dodano 2015-04-08
ISBN-13: 978-953-7210-53-3

Rječnik preloške skupine govora međimurskog dijalekta

Kn 100.00

Rječnik sadrži dragocjene materijale za buduća različita lingvistička istraživanja, kroatistička i slavistička: leksikološka, etimološka, frazeološka, onomastička, međujezičnih i međudijalekatskih kontakata. Obilje građe također omogućuje proučavanje tvorbe svih vrsta riječi u kajkavštini, a brojne rečenične potvrde stvaraju mogućnost izražavanja kajkavske sintakse. I stručnjaci drugih humanističkih znanosti (npr. etnolozi, folkloristi, sociolozi) mogu u rječniku za sebe naći mnogo zanimljivog materijala. Ovakvi rječnici predstavljaju posljednji pokušaj da se ostvari ideja utemeljitelja hrvatske etnografije Antuna Radića da se opiše život hrvatskog seljaštva, otkriju njegovi vrijednosni temelji i upoznaju njegovi običaji.

Robinja, mučenica, ratnica, spasiteljica

Kn 250.00

U knjizi se analiziraju modeli tvorbe identiteta ženskih likova u suvremenoj anglo-američkoj fantastičnoj književnosti, pri čemu se u obzir uzimaju načela feminističke književne teorije, te se uspoređuje način prikaza ženskih likova u anglo-američkoj i hrvatskoj fantastici. Autor povezuje i uspoređuje načine prikaza ženskih likova te analizira uloge ženskih likova u odnosu na muške, pri čemu središte analize tvori sposobnost samostalnog djelovanja likova u odnosu prema institucijama moći.

Sat tjelesne i zdravstvene kulture u primarnoj edukaciji

Kn 120.00

… tako koncipiran priručnik odgovor je na praktične potrebe učitelja razredne nastave u njihovu pripremanju i provođenju sata tjelesne i zdravstvene kulture. Pridonosi unapređivanju njihova rada i nastave. Namijenjen je učiteljima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, ali će sigurno biti koristan i studentima razredne nastave, a kao pomoćna literatura i studentima, odnosno profesorima kineziologije…

Slobodan softver u obrazovanju

Kn 150.00

Uvođenjem i korištenjem slobodnog softvera otvorenog izvornog kôda (eng. Free and Open Source Software – FOSS) u osnovnom obrazovanju u Republici Hrvatskoj mogu se ostvariti značajne financijske uštede, a značajno se može smanjiti i udjel nelegalno korištenog komercijalnog vlasničkog softvera te pozitivno utjecati na obrazovanje najmlađih u svezi s odgovornošću prema legalnosti korištenja softvera.

Dodano 2014-09-12